Tredje livsåldern
 
 
 
 

Vill du veta mer? Eller vill du göra en intresseanmälan?

Skicka ett meddelande nedan.

Definition av den tredje livsåldern

  • Social livsfas som börjar med att yrkeslivet avslutas och slutar med beroende av andra för att klara vardagen.
  • Livsstil som utmärks av självförverkligande och olika former av aktivitet.
  • Oberoende, har mycket tid till sitt förfogande, är relativt ekonomiskt välbärgade samt friska.
  • Inriktade på självförverkligande genom olika former av aktivitet.
  • Det positiva, produktiva och aktiva åldrandet.


Rapportserie i socialt arbete. Nr 1, 2009. Den tredje åldern - en kunskapsöversikt. Angelika Thelin, Institutionen för

vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet


Ytterligare fördjupning – några exempel

  • Den tredje åldern – en kunskapsöversikt. Växjö universitet 2009.
  • Den tredje åldern. Patricia Tudor-Sandahl. Brombergs förlag
  • Pensionsvägrarna. Artikelserie i SvD juli-augusti 2017
  • Farväl till arbetet: sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension. Mattias Bengtsson, Marita Flisbäck,

Anna Lund. Finns på www.bokus.com.

www.vardagspuls.se


Leva livet fullt ut efter det aktiva yrkeslivet

– Levnadskonst 3.0


Margareta Neld

Mobilnr +46708–402921

margareta@neld.se


Organisationskonsult,  executive coach och styrelseproffs

LEVNADSKONST 3.0

© Copyright. All Rights Reserved.

Helena Hammar

Mobilnr +46739–602230

helena@mindfizz.se


HR-, organisations- och

verksamhetskonsult